tisktisk


Kontakt na členy výboru a správce stránek


členové výboru:

předseda oddílu - JUDr. Zdeněk Čižinský, tel. 602 324 724, e-mail: z.cizinsky@volny.cz

vedoucí družstva A - JUDr. Zdeněk Čižinský, tel. 602 324 724, e-mail: z.cizinsky@volny.cz

vedoucí družstva B - Ing. Ivo Lengál, tel. 602 255 519, e-mail: lengal@ans.cz

revizor účtů - Mgr. Petr Janeček

správa stránek:

Martin Čižinský, JUDr. Zdeněk Čižinský, e-mail: z.cizinsky@volny.cz